Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » DATAGRİD KOPYALAMA VE SİLME İŞLEMLERİ
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

bir sayının faktöryelini hesaplama

Yazar: emocihm
istediğiniz sayının faktöryelini hesaplamak için basit bir kod...


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 7427
Yayın Tar:17.07.2006
Yazar : naimnaim
Hit :5197

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

DATAGRİD1? DEN DATAGRİD2? YE KOPYALAMA İŞLEMİ:
Access? te mdb uzantılı bir veri tabanı ve içerisinde 2 adet tablo oluşturun; 1. Tablonun ismi; ?SAYACKAYIT? ve 2. Tablonun ismi; ?SAYACKAYITESKI? olsun
Her iki tablonunda başlıkları aynı olacak biçimde sırayla: ?NO, ADI_SOYADI, MUFREDAT, ABONE, SAYAC_MARKASI, SAY_FABR_NO, ENDEKS, TAKILIS_TARIHI, KAYIT? olsun. NO? nun özelliğini otomatik sayı, TAKILIS_TARIHI bölümünü, tarih ve diğerlerini metin olarak düzenleyin ve projenizin kayıtlı olduğu yere yerleştirin

Veri Tabanı tablolarını düzenledikten sonra Access ortamında örnek olması yönüyle tablo başlıklarına uygun birkaç kayıt girin,

Proje üzerine; 6 Adet Command buton (1,2,3,4,5 ve 6), 2 Adet Textbox (1 ve 2), 1 Adet ProgressBar1, 2 Adet Adodc (1 ve 2) ve 2 Adet DataGrid (1 ve 2) kontrolü yerleştirin ve aşağıdaki kodları, kopyalayarak formunuza yapıştırın.

Command1: DataGrid1? i 2? ye kopyalar 1? i siler
Command2: DataGrid2? yi 1? e kopyalar 2? yi siler
Command3: DataGrid1? i siler
Command4: DataGrid2? yi siler
Command5: DataGrid1? i 2? ye kopyalar
Command6: DataGrid2? yi 1? e kopyalar

Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
'=================================================

Dim cnn As New ADODB.Connection
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & App.Path & "/SAYAC.mdb"
cnn.Open
'=====================================================

Dim rs1 As New ADODB.Recordset
rs1.Open "SAYACKAYIT", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rs1.MoveLast
Dim Y, X
X = rs1.RecordCount
rs1.MoveFirst
Do
Adodc2.Recordset.AddNew
Adodc2.Recordset![ADI_SOYADI] = rs1!ADI_SOYADI
Adodc2.Recordset![MUFREDAT] = rs1!MUFREDAT
Adodc2.Recordset![ABONE] = rs1!ABONE
Adodc2.Recordset![SAYAC_MARKASI] = rs1!SAYAC_MARKASI
Adodc2.Recordset![SAY_FABR_NO] = rs1!SAY_FABR_NO
Adodc2.Recordset![ENDEKS] = rs1!ENDEKS
Adodc2.Recordset![TAKILIS_TARIHI] = rs1!TAKILIS_TARIHI
Adodc2.Recordset![KAYIT] = rs1!KAYIT
Adodc2.Recordset.Update
Y = Y + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text1.Text)
ProgressBar1.Value = Y
rs1.MoveNext
Loop Until Y = X

'============================================
Dim H
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF = True
Adodc1.Recordset.Delete
Adodc1.Recordset.MoveNext
H = H + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text1.Text)
ProgressBar1.Value = H
Loop

'===========================================
Adodc2.Refresh

'===========================================
Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
End Sub

Private Sub Command2_Click()
On Error Resume Next
'===================================
Dim cnn As New ADODB.Connection
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & App.Path & "/SAYAC.mdb"
cnn.Open
'===========================================
Dim rs1 As New ADODB.Recordset
rs1.Open "SAYACKAYITESKI", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rs1.MoveLast
Dim Y, X
X = rs1.RecordCount
rs1.MoveFirst
Do
Adodc1.Recordset.AddNew
Adodc1.Recordset![ADI_SOYADI] = rs1!ADI_SOYADI
Adodc1.Recordset![MUFREDAT] = rs1!MUFREDAT
Adodc1.Recordset![ABONE] = rs1!ABONE
Adodc1.Recordset![SAYAC_MARKASI] = rs1!SAYAC_MARKASI
Adodc1.Recordset![SAY_FABR_NO] = rs1!SAY_FABR_NO
Adodc1.Recordset![ENDEKS] = rs1!ENDEKS
Adodc1.Recordset![TAKILIS_TARIHI] = rs1!TAKILIS_TARIHI
Adodc1.Recordset![KAYIT] = rs1!KAYIT
Adodc1.Recordset.Update
Y = Y + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text2.Text)
ProgressBar1.Value = Y
rs1.MoveNext
Loop Until Y = X
'===================================================
Dim H
Adodc2.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc2.Recordset.EOF = True
Adodc2.Recordset.Delete
Adodc2.Recordset.MoveNext
H = H + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text2.Text)
ProgressBar1.Value = H
Loop
'===================================================
Adodc1.Refresh

'===========================================
Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Dim H
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF = True
Adodc1.Recordset.Delete
Adodc1.Recordset.MoveNext
H = H + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text1.Text)
ProgressBar1.Value = H
Loop

Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Dim H
Adodc2.Recordset.MoveFirst
Do While Not Adodc2.Recordset.EOF = True
Adodc2.Recordset.Delete
Adodc2.Recordset.MoveNext
H = H + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text2.Text)
ProgressBar1.Value = H
Loop

Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
End Sub


Private Sub Command5_Click()
On Error Resume Next
'=================================================
Dim cnn As New ADODB.Connection
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & App.Path & "/SAYAC.mdb"
cnn.Open
'=====================================================
Dim rs1 As New ADODB.Recordset
rs1.Open "SAYACKAYIT", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rs1.MoveLast
Dim Y, X
X = rs1.RecordCount
rs1.MoveFirst
Do
Adodc2.Recordset.AddNew
Adodc2.Recordset![ADI_SOYADI] = rs1!ADI_SOYADI
Adodc2.Recordset![MUFREDAT] = rs1!MUFREDAT
Adodc2.Recordset![ABONE] = rs1!ABONE
Adodc2.Recordset![SAYAC_MARKASI] = rs1!SAYAC_MARKASI
Adodc2.Recordset![SAY_FABR_NO] = rs1!SAY_FABR_NO
Adodc2.Recordset![ENDEKS] = rs1!ENDEKS
Adodc2.Recordset![TAKILIS_TARIHI] = rs1!TAKILIS_TARIHI
Adodc2.Recordset![KAYIT] = rs1!KAYIT
Adodc2.Recordset.Update
Y = Y + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text1.Text)
ProgressBar1.Value = Y
rs1.MoveNext
Loop Until Y = X
'============================================
'===========================================
Adodc2.Refresh

'===========================================
Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
End Sub

Private Sub Command6_Click()
On Error Resume Next
'===================================
Dim cnn As New ADODB.Connection
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & App.Path & "/SAYAC.mdb"
cnn.Open
'===========================================
Dim rs1 As New ADODB.Recordset
rs1.Open "SAYACKAYITESKI", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rs1.MoveLast
Dim Y, X
X = rs1.RecordCount
rs1.MoveFirst
Do
Adodc1.Recordset.AddNew
Adodc1.Recordset![ADI_SOYADI] = rs1!ADI_SOYADI
Adodc1.Recordset![MUFREDAT] = rs1!MUFREDAT
Adodc1.Recordset![ABONE] = rs1!ABONE
Adodc1.Recordset![SAYAC_MARKASI] = rs1!SAYAC_MARKASI
Adodc1.Recordset![SAY_FABR_NO] = rs1!SAY_FABR_NO
Adodc1.Recordset![ENDEKS] = rs1!ENDEKS
Adodc1.Recordset![TAKILIS_TARIHI] = rs1!TAKILIS_TARIHI
Adodc1.Recordset![KAYIT] = rs1!KAYIT
Adodc1.Recordset.Update
Y = Y + 1
ProgressBar1.Min = 0
ProgressBar1.Max = Val(Text2.Text)
ProgressBar1.Value = Y
rs1.MoveNext
Loop Until Y = X
'===================================================
'===================================================
Adodc1.Refresh
'===========================================
Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
End Sub

Private Sub Form_Load()
Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & App.Path & "/SAYAC.mdb"
Adodc1.RecordSource = "SAYACKAYIT order by TAKILIS_TARIHI DESC"
Set DataGrid1.DataSource = Adodc1

Adodc2.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & App.Path & "/SAYAC.mdb"
Adodc2.RecordSource = "SAYACKAYITESKI order by TAKILIS_TARIHI DESC"
Set DataGrid2.DataSource = Adodc2
Text1.Text = Adodc1.Recordset.RecordCount
Text2.Text = Adodc2.Recordset.RecordCount
ProgressBar1.Align = VbAlingBottom
End Sub

?Kolay Gelsin?

onaylayan: Webmaster
Bu sayfa için henüz yorum eklenmemiş.

© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin