Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Her hangi bir SQL server'e baglanmak
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

webbrowser kullanarak hotmailde oturum açma

Yazar: pauseboy
bu kod ile programınızdan hotmail hesabınıza giriş yapabilirsiniz


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 4470
Yayın Tar:29.09.2005
Yazar : phasalis
Hit :5153

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın örnek kod göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et


Private Sub cmdCancel_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub cmdOK_Click()
Dim sConnect As String
Dim sADOConnect As String
Dim sDAOConnect As String
Dim sDSN As String

If cboDSNList.ListIndex > 0 Then
sDSN = "DSN=" & cboDSNList.Text & ";"
Else
sConnect = sConnect & "Driver=" & cboDrivers.Text & ";"
sConnect = sConnect & "Server=" & txtServer.Text & ";"
End If

sConnect = sConnect & "UID=" & txtUID.Text & ";"
sConnect = sConnect & "PWD=" & txtPWD.Text & ";"

If Len(txtDatabase.Text) > 0 Then
sConnect = sConnect & "Database=" & txtDatabase.Text & ";"
End If

sADOConnect = "PROVIDER=MSDASQL;" & sDSN & sConnect
sDAOConnect = "ODBC;" & sDSN & sConnect

MsgBox _
"To Open an ADO Connection, use:" & vbCrLf & _
"Set gConnection = New Connection" & vbCrLf & _
"gConnection.Open """ & sADOConnect & """" & vbCrLf & vbCrLf & _
"To Open a DAO database object, use:" & vbCrLf & _
"Set gDatabase = OpenDatabase(vbNullString, 0, 0, sDAOConnect)" & vbCrLf & vbCrLf & _
"Or To Open an RDO Connection, use:" & vbCrLf & _
"Set gRDOConnection = rdoEnvironments(0).OpenConnection(sDSN, rdDriverNoPrompt, 0, sConnect)"

'ADO:
'Set gConnection = New Connection
'gConnection.Open sADOConnect
'DAO:
'Set gDatabase = OpenDatabase(vbNullString, 0, 0, sDAOConnect)
'RDO:
'Set gRDOConnection = rdoEnvironments(0).OpenConnection(sDSN, rdDriverNoPrompt, 0, sConnect)
End Sub

Private Sub Form_Load()
GetDSNsAndDrivers
End Sub

Private Sub cboDSNList_Click()
On Error Resume Next
If cboDSNList.Text = "(None)" Then
txtServer.Enabled = True
cboDrivers.Enabled = True
Else
txtServer.Enabled = False
cboDrivers.Enabled = False
End If
End Sub

Sub GetDSNsAndDrivers()
Dim i As Integer
Dim sDSNItem As String * 1024
Dim sDRVItem As String * 1024
Dim sDSN As String
Dim sDRV As String
Dim iDSNLen As Integer
Dim iDRVLen As Integer
Dim lHenv As Long 'handle To the environment

On Error Resume Next
cboDSNList.AddItem "(None)"

'Get the DSNs
If SQLAllocEnv(lHenv) <> -1 Then
Do Until i <> SQL_SUCCESS
sDSNItem = Space$(1024)
sDRVItem = Space$(1024)
i = SQLDataSources(lHenv, SQL_FETCH_NEXT, sDSNItem, 1024, iDSNLen, sDRVItem, 1024, iDRVLen)
sDSN = Left$(sDSNItem, iDSNLen)
sDRV = Left$(sDRVItem, iDRVLen)

If sDSN <> Space(iDSNLen) Then
cboDSNList.AddItem sDSN
cboDrivers.AddItem sDRV
End If
Loop
End If
'remove the dupes
If cboDSNList.ListCount > 0 Then
With cboDrivers
If .ListCount > 1 Then
i = 0
While i < .ListCount
If .List(i) = .List(i + 1) Then
.RemoveItem (i)
Else
i = i + 1
End If
Wend
End If
End With
End If
cboDSNList.ListIndex = 0
End Sub
Bu sayfa için henüz yorum eklenmemiş.

© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin