Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Mouse Yakalama Programına Dosyaya Kaydetme Özeliği Eklendi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Label'e & işareti koyabilmek için

Yazar: kont mustafa

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 4256
Yayın Tar:08.09.2005
Yazar : gokhan.bg
Hit :4105

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

'Form üzerine 3 Tane Command Buton
'2 tane ListBox
'3 tane TextBox
'3 tane Timer ekleyin. Hepsinin Interval değeri 1 olacak.

'Command Butonların Başlıkları:
'Cmd1 = Kaydet
'Cmd2 = Oynat
'Cmd3 = Yükle

Private Type POINTAPI
x As Long
Y As Long
End Type
Dim M As POINTAPI
Dim ind As Integer
Dim ini As String
Dim KEY As Long
Dim Toplam
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As Long, ByVal Y As Long) As Long
'CTRL Tuşuna Basarak Mouse Yakalama İşlemine Başlayabilirsiniz "gokhan.bg@gmail.com"
'Shift Tuşuna veya "Oynat" Butonuna Basarak mouse ile neler yaptığınızı görebilirsiniz.

Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
Kill "x.log" 'Eski dosya varsa sil
Kill "y.log"

Open "x.log" For Append As #1
Write #1, List1.ListCount
For i = 0 To List1.ListCount
Print #1, List1.List(i)
Next
Close #1

Open "y.log" For Append As #1
Write #1, List2.ListCount
For i = 0 To List2.ListCount
Print #1, List2.List(i)
Next
Close #1

End Sub

Private Sub Command2_Click()
On Error Resume Next
ind = 0
List2.ListIndex = 0
If List2.Text = "" Then List2.RemoveItem 0
Select Case Timer2
Case True
Timer2 = False
Command2.Caption = "Oynat"
Case False
Timer2 = True
Command2.Caption = "Durdur"
End Select
End Sub

Private Sub StartStop()
Select Case Timer1
Case True
Timer1 = False
Case False
Timer1 = True
End Select
End Sub


Private Sub Command3_Click()
List1.Clear 'Listeleri temizle
List2.Clear

XYUKLE:
Open "x.log" For Input As #1
Line Input #1, Toplam
For i = 1 To Toplam
Line Input #1, x
List1.AddItem x
Next
Close #1

YYUKLE:
Open "y.log" For Input As #1
Line Input #1, Toplam
For i = 1 To Toplam
Line Input #1, x
List2.AddItem x
Next
Close #1
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Hakkında.Show
End Sub

Private Sub Form_Load()
ind = 1
End Sub

Private Sub Text3_Change()
If Klavye = 17 Then StartStop
If Klavye = 16 Then Command2_Click
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
'Bu Timer farenin yerini bulmak ve listeye eklemek içIn
GetCursorPos M
Text1 = M.x
Text2 = M.Y
List1.AddItem Text1
List2.AddItem Text2
End Sub

Private Sub Timer2_Timer()
On Error GoTo HATA
'Bu Timer fareyi oynatmak içIn.
List1.ListIndex = ind
List2.ListIndex = ind
SetCursorPos List1.Text, List2.Text
ind = ind + 1
HATA:
Select Case Err.Number
Case 380
Timer2 = False
Command2.Caption = "Oynat"
End Select
End Sub

Private Sub Timer3_Timer()
'Bu Timer bastığımız tuşu bulmak içIn.
Text3 = Klavye
End Sub
Private Function Klavye() As Integer
On Error Resume Next
For KEY = 1 To 255
If GetAsyncKeyState(KEY) Then
Klavye = KEY
Exit For
End If
Next
End Function
' "gokhan.bg@gmail.com"
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        san?r?m beceremedim :S ibraz kar?s?k

   respawm, 28.02.2009 12:09
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin