Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic makaleleri » visual basic te KARAKTERSEL VE SAYISAL FONKSİYONLAR
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Mail Scirpt 2 : CDONTS ile mail gönderme (ASP)

Yazar: osmanozturk
Mail Göndermek(ASP)


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 2196
Yayın Tar:08.03.2005
Yazar : mehmetardin
Hit :5931

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

12. KARAKTERSEL VE SAYISAL FONKSİYONLAR
12.1. Len() Fonksiyonu:

Len fonksiyonu karaktersel bilgilerin yada string değişkenlerin uzunluğunu bulur.
Kullanım Şekli
Len (Bilgi veya Bilgi içeren Değişken)

Ad=?Hakan Esen?
Uzunluk=len(ad) ?uzunluk 10 olur
Uzunluk=len (?hakan esen?) ?uzunluk gene 10 olur

Bunun dışında len fonksiyonu ile başka tipteki bilgiler hakkında bilgi edinilebilir. Len fonksiyonun değişik tür bilgiler karşısında nasıl davrandığını bir örnek program içerisinde anlatalım.

Şekil 10.1 : Program satırları

Yordamın en başında Dim bildiri deyimi ile biri integer , diğeri Long tipinde iki değişken tanımlandı. Daha sonra Dim bildiri deyimi ile tipi belirlenen bu değişkenlere değerler aktarıldı. Ardından deklere edilmeyen ve dolayısıyla Variant tipte olan ad değişkenine karaktersel bilgi, Yil değişkenine ise sayısal bilgi aktarıldı. Yukarıda yazdığımız program çalıştırılırsa aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü elde edilir.
Şekil 10.2 : Programın çalışmış hali

Alabilecekleri en büyük değer 32767 olan tam sayı değişkenler bellekte 2 Byte lık yer kaplamaktadır. Yani ister tek haneli ister 32767 gibi 5 haneli olsun bütün tamsayılar 2 byte?lık yer kaplar. Dolayısıyla len fonksiyonuna parametre olarak integer tipli bir değişken verilirse geriye 2 sayı değeri gönderilir.
Long tipli değişkenler bellekte 4 byte yer kaplar. Bunun için len fonksiyonu ile 4 değeri geri döner.

12.2. Left() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon dışardan parametre olarak karaktersel bilgi, karaktersel bilgi içeren bir değişken, veya variant tipli değişkeni alabilmektedir. Bu fonksiyon kendisine parametere olarak verilen variant veya string tipli değişken veya sabit bilginin soldan itibaren istenilen kadarını ayırmak, çıkarmak amacı ile kullanılır.

Kullanım Şekli
Left (Variant veya Karaktersel ifade,uzunluk)

Left fonksiyonu, parametre olara aldığı karaktersel veya variant bilgiden ikinci parametrede belirtilen uzunluk kadarını soldan itibaren okuyup geriye döndürür. Uzunluk değerinin 0 olması halinde geriye boşluk (null) değeri döndürülür. Uzunluk değeri karaktersel bilginin uzunluğundan fazla ise geriye karaktersel bilginin kendisi döndürülür.

Sehir=?İSTANBUL?
Sonuc=left(sehir,3) ?sonuc ?IST? olur
Sonuc=left( ?ISTANBUL?,3) ?sonuc ?IST? olur

Visual Basic?te Left fonksiyonu ile benzer işleve sahip olan Left$() adında bir fonksiyon daha vardır. Left fonksiyonu geriye variant tipte değer döndürürken, left$() fonksiyonu geriye string tipte bilgi döndürmektedir. Ayrıca Lef$() yanlızca variant ve karaktersel bilgi içeren değişkenleri kabul etmektedir. Dim bildiri deyimi ile deklere edilmiş sayısal tipte değişkenleri left$() fonksiyonu parametre olarak kabul etmez.

12.3. Right() Fonksiyonu:

Çalışma mantığı yönünden Left fonksiyonuna çok benzeyen Right fonksiyonu dışardan iki parametre almaktadır. Bu fonksiyona ilk parametre olarak Karaktersel veya Variant tipte sabit bilgi veya değişkeni verilmektedir. Bu fonksiyon kendisine parametre olarak verilen karaktersel veya variant bilgiyi veya değişkeni içeriğinin sağdan itibaren istenilen kadarını okumak amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli
Right (Variant veya Karaktersel ifade,uzunluk)

Sehir=?İSTANBUL?
Sonuc=Right (sehir,3) ?sonuc ?BUL? olur
Sonuc=Right ( ?İSTANBUL?,3) ?sonuc ?BUL? olur

Visual Basic?te Right fonksiyonu ile benzer işleve sahip olan Right$() adında bir fonksiyon daha vardır. Right fonksiyonu geriye variant tipte değer döndürürken, Right$() fonksiyonu geriye string tipte bilgi döndürmektedir. Ayrıca Right$() yalnızca variant ve karaktersel bilgi içeren değişkenleri kabul etmektedir. Dim bildiri deyimi ile deklere edilmiş sayısal tipte değişkenleri Right$() fonksiyonu parametre olarak kabul etmez.

12.4. Ltrim() ve Ltrim$() Fonksiyonları:

Ltrim fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen herhangi bir tipteki, Ltrim$ ise karaktersel tipteki veya variant bilgilerin sol tarafında bulunan boşlukları çıkarmak amacıyla kullanılır. Parametre olarak alınan bilginin sol tarafında boşluk varsa bunlar çıkarılır. Geriye karaktersel biligi veya değişkenin yeni hali döndürülür.

Kullanım Şekli
Ltrim (Karaktersel Bilgi)

Parametre olarak karakter bilginin sol tarafında hiçbir boşluk yoksa geriye bilginin kendisi döndürülür.

Sehir=? İSTANBUL?
Sonuc=Ltrim (sehir) ?sonuc ?ISTANBUL? olur

12.5. Rtrim() ve Rtrim$() Fonksiyonları:

Rtrim fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen herhangi bire tipteki, Rtrim$ ise karaktersel tipteki veya variant bilgilerin sağ tarafında bulunan boşlukları çıkarmak amacıyla kullanılır. Parametre olarak alınan bilginin sağ tarafında boşluk varsa bunlar çıkarılır. Geriye karaktersel bilgi veya değişkenin yeni hali döndürülür.

Kullanım Şekli
Rtrim (Karaktersel Bilgi)

Parametre olarak karakter bilgin sol tarafında hiçbir boşluk yoksa geriye bilginin kendisi döndürülür.
Sehir=?İSTANBUL ?
Sonuc=Rtrim (sehir) ?sonuc ?ISTANBUL? olur
12.6. Trim() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon, parametre olarak aldığı karaktersel bilginin hem solunda hem de sağındaki boşlukları çıkarıp bilginin yeni şeklini geri döndürür. Karaktersel bilgiyi hem Rtrim hem Ltrim fonksiyonun etkisine maruz bırakmak yerine her iki fonksiyonun yaptıklarını bir seferde tek başına yapar.

Kullanım şekli:
Trim(Karaktersel bilgi)

12.7. Lcase$ Fonksiyonu :

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı karaktersel bilginin içinde bulunan alfabetik karakterlerin büyük olanlarını küçük harfe çevirmektedir.
Kullanım şekli:
Lcase(Karaktersel bilgi)

Eğer karaktersel bilginin içinde alfabetik olmayan karakterler varsa bu fonksiyonun onlar üzerinde hiç bir etkisi yoktur. Ayrıca bu fonksiyon Türkçe karakterleri tanımamaktadır.

12.8. Ucase$ Fonksiyonu :

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı karaktersel bilginin içinde bulunan alfabetik karakterlerin küçük olanlarını büyük harfe çevirmektedir.

Kullanım şekli:
Ucase(Karaktersel bilgi)

Eğer karaktersel bilginin içinde alfabetik olmayan karakterler varsa bu fonksiyonun onlar üzerinde hiç bir etkisi yoktur. Ayrıca bu fonksiyon Türkçe karakterleri tanımamaktadır.

12.9. Mid ve Mid$ Fonksiyonları :


Bu iki fonksiyon kendilerine parametre olarak verilen karaktersel veya variant bir bilginin belirlenen bir kısmını ayırıp çıkarmak için kullanılabilir.

Kullanım Şekli:
Mid (Karaktersel bilgi, başlama yeri, alınacak karakter sayısı)

Mid ve Mid$ fonksiyonu dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. Mid$ fonksiyonları tarafından birinci parametrede verilen bilginin başlama yerinden itibaren alınacak karakter sayısı kadar alınarak geriye döndürülür.
Mid fonksiyonu geriye variant tipte bilgi döndürürken Mid$ fonksiyonu geriye karaktersel tipte bilgi döndürmektedir. 3. Parametre yani alınacak karakter sayısının kullanılması isteğe bağlıdır. Kullanılmadığı takdirde başlangıç yerinden itibaren karaktersel bilginin sonuna kadar okunur.
Şekil 10.3 : Mid$ fonksiyonu örnek program kodu

Bu yordamı içeren proje çalıştırılırsa aşağıdaki görüntü elde edilir.

Şekil 10.4 : Mid$ fonksiyonun program sonucu

InStr fonksiyonu karaktersel bir bilgide başka bir karaktersel bilgiyi aramak için kullanılır.

Kullanım Şekli :
InStr (Başlama yeri,karaktersel bilgi , aranacak bilgi)

Instr fonksiyonu dışarıdan parametre olarak biri seçimlik, 3 adet bilgi almaktadır. İlk parametre ile belirtilen başmala yerinden itibaren 3. parametre ile verilen bilgi 2.de aranır. Bu fonksiyon 3. parametrenin 2. Bilgideki ilk yerini sayısal bilgi olarak geriye döndürür. 3. Parametre 2. Parametrede bulunamazsa 0 (sıfır) sayısal bilgisi döndürülür.

Sonuc=Instr (1,?erkan aytar?,a) ?sonuc=4
Sonuc=Instr (5,?erkan aytar?,a) ?sonuc=7
Sonuc=Instr (1,?erkan aytar?,s) ?sonuc=0 olur.

12.10. StrComp Fonksiyonu :

Bu fonksiyondan karaktersel veya variant tipteki iki sabit bilgiyi yada değişkenleri birbirleri ile karşılaştırmak için kullanılır. Bu fonksiyon dışarıdan bir seçimlik olan 3 parametre olmaktadır.

Kullanım Şekli :
Strcomp (1.bilgi, 2.bilgi, Karşılaştırma Şekli)

Birinci parametrede verilen bilgi, 2.parametrede verilen bilgi ile karşılaştırılır. Karşılaştırılan ilk bilgi ikinci bilgiden büyük veya küçükse yani eşit değilse de geriye 1 , Birbirlerine eşitseler 0 değeri geriye döndürülür. Karşılaştırılan her iki bilgide Null ise geriye Null değeri döndürülür.

Strcomp fonksiyonunda küçük-büyük harf ayrımı yapılması istenmiyorsa 3. Parametre olarak 1 değeri girilir.

Dim Kitap1,Kitap2 as string
Kitap1=?Fox Pro?
Kitap2=?Fox pro?
Sonuc=strcomp(kitap1,kitap2) ?sonuc 1 olur
Sonuc=strcomp(kitap1,kitap2,1) ?sonuc 0 olur


12.11. Str$ Fonksiyonu :

Str$ fonksiyonu ile sayısal bir bilgi karaktersel bilgi tipine çevrilir. Geriye dönen değerin variant tipte olması isteniyorsa Str() fonksiyonu kullanılır.

Kullanım Şekli :
Str(sayısal Bilgi)

Sayi=123,45
Sonuc=str(sayi) ?sonuc=?123,45? olur.

12.12. Strring$() ve String() Fonksiyonları:

Yaptıkları işlev bakımından birbirine çok benzeyen string ve string$ fonsiyonlar, bir karakterin istenilen sayıda ekrana ,yazıcıya arka arkaya tekrarlanarak yazılmasını sağlar.

Kullanım Şekli :
String$(Tekrar sayısı, Karakter)

String$() fonksiyonu dışarıdan parametre olarak iki adet bilgi alır. Birinci parametre tekrar sayısıdır. Birinci parametre olarak en fazla 65525 değeri girilir. İkinci parametre ile tekrarlanacak karakter bildirilir. İkinci parametre olarak karakterin ascii kod karşılığı girilebilir. İkinci parametre olarak bir karakterden fazla bilgi gönderilirse yalnızca ilk karakter işleme tabi tutulur.

Komut Ekran çıktısı
Print string$(20,?-?) ?--------------------
Print string$(10,chr$(65) ?AAAAAAAAAA
Print string$(3,?Erkan?) ?EEE

12.13. Chr ve Chr$ Fonksiyonları :

Bu fonksiyon 0 ile 255 arasındaki herhangi bir sayıya karşılık gelen ascii kod bilgisini geri döndürür.
Döndürülen değerlerin bazıları ekranda gösterilebilen karakter olmayıp bir etkidir. Geriye döndürülen değer karaktersel istenirse Chr$ fonksiyonu kullanılır.
Kullanım Şekli
Chr(Sayi)

Sonuc=chr(65) ?sonuc ?A? olur.

12.14. Tab Fonksiyonu :

Bu fonksiyon, ekrana yada yazıcıya yazılacak yazının sütün bazında yerini belirler. Text ortamda en fazla 80 değerini alır. Windows?ta ise geçerli font ve punto değerine bağlı olarak değişir.

Kullanım Şekli
Tab(Ekranın bilgi yazılacak sütünu)

Print ?Hakan?;tab(10);?Erkan? ?Hakan Erkan şeklinde olur.

12.15. Spc Fonksiyonu :

Bu fonksiyon boşluk oluşturmak amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli
Spc(boşluk sayısı)

Spc fonksiyonuna dışarıdan bilgi olarak sayısal bir bilgi girilmektedir. 0 ile 255 arası bir değer alabilir. Parametre olarak alınan sayısal bilgiye karşılık Spc fonksiyonu geriye boşluk döndürür.

12.16. Asc Fonksiyonu :

Bu fonksiyon herhangi bir karaktersel bilginin ilk karakterinin ASCII kodunu bulmak amacıyla kullanılmaktadır. Döndürülen değer 0 ile 255 arasında olabilir.

Kullanım Şekli:
Asc(Karaktersel bilgi)

Sonuc=Asc(?a?) ?sonuc 65 olur
Sonuc=Asc(?ahmet?) ?sonuc 65 olur

12.17. Val Fonksiyonmu :

Bu fonksiyon karaktersel bir bilginin sayısal bilgiye dönüştürülmesi amacıyla kullanılır. Val fonksiyonu parametre olarak aldığı karaktersel bilginin sayısal bilgiye çevrilebilen kısmını ondalık noktalarıyla birlikte sayısal bilgiye çevirerek geriye döndürür. Sayısal bilgi tipine çevrilmek istenen karaktersel bilginin içinde alfabetik karakterler varsa çevirme işlemi ilk alfabetik karaktere rastlanıncaya kadar yapılır. Eğer ilk karakter alfabetik ise geriye 0 (sıfır) değeri döndürülür.

Kullanım Şekli :
Val(Karaktersel Bilgi)

Sonuc=Val(?123.456?) ?Sonuc=123.456 olur.
Sonuc=Val(?123istan?) ?Sonuc=123 olur.
Sonuc=Val(?a15?) ?Sonuc= 0 olur.
Sonuc=Val(?123b456?) ?Sonuc=123 olur.

12.18. Abs() Fonksiyonu

Bu fonksiyon bir sayının mutlak değerini bulmak için kullanılır. Geriye döndürülen değer sürekli pozitiftir.

Kullanım Şekli :
Abs (Sayı)

Sonuc=Abs(50) ?Sonuc=50
Sonuc=Abs(-50) ?Sonuc=50


12.19. Int() Fonksiyonu:

Ondalık bir sayıyı tam sayıya çevirmek için kullanılır. Int fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen pozitif ondalık sayıda yuvarlama yapmaz. Yuvarlama yapmayıp noktadan sonra ne olursa olsun atmaktadır. Ancak sayı negatif ise bir sonraki küçük sayıya yuvarlatılır.

Kullanım Şekli :
Int(Ondalık Sayı)

Sonuc=Int(10.25) ?sonuc 10 olur.
Sonuc=Int(10.75) ?sonuc 10 olur.
Sonuc=Int(-10.75) ?sonuc -11 olur.
Sonuc=Int(-10.5) ?sonuc -11 olur.

12.20. Sqr() Fonksiyonu :

Bu fonksiyon pozitif sayının karekökünü bulmak amacıyla kullanılır. Negatif sayıların karekökü almak olanaksızdır.

Kullanım Şekli
Sqr(Karekökü alınacak sayı)

Sonuc=Sqr(9) ?Sonuc 3 olur.

12.21. Sign Fonksiyonu :

Bu fonksiyon sayısal sabit veya bir değişkenin pozitif veya negatif olup olmadığını öğrenmek için kullanılır. Parametre olarak verilen bilgi negatifse Sign fonksiyonundan geriye ?1, pozitif ise 1 değeri geri döner. Verilen bilgi sıfır ise dönen bilgi sıfırdır.

Kullanım Şekli :
Sign(Sayısal bilgi)

Sonuc=Sign(10) ?sonuc 1 olur.
Sonuc=Sign(-10) ?sonuc -1 olur.
Sonuc=Sign(0) ?sonuc 0 olur.
Sayi=10
Sonuc=Sign(sayi) ?sonuc 1 olur.


12.22. Date(), Time() ve Now() Fonksiyonları :

Date fonksiyonu sistemin tarihini, Time fonksiyonu ise sistemin saatini elde eder. Now fonksiyonu ise bu iki fonksiyonun birleştirilmiş halidir. Bu fonksiyonlar isimleri yazılarak kullanılır.
Şekil 10.5 : Program kodu

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki görüntü elde edilir.

Şekil 10.6 : Program çıktısı

12.23. Shell() Fonksiyonu :

Bu fonksiyon sayesinde bilgisayarda kurulu olan herhangi bir programı Visual Basic projesi dahilinde çalıştırabiliriz. Shell fonksiyonu ikinci parametre olarak 6 diğer almaktadır.

0 : Program arka tarafta çalıştırılır .Kullanıcı bunun farkına varmaz.
1: Çalıştırılan program normal pencere açılır ve aktif durumda bekler.
2 : Çalıştırılan program minimize durumda açılır ve aktif durumda bekler.
3 : Çalıştırılan program ekranı kaplamış durumda açılır ve aktif durumda bekler.
4 : Çalıştırılan program normal pencere açılır ve pasif durumda bekler.
6 : Çalıştırılan program minimize durumda açılır ve pasif durumda bekler.

Şekil 10.7 : Shell programı kodları


Bu sayfa için henüz yorum eklenmemiş.

© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin