Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Alarmlı ve konuşan bir saat programı
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

ms excelin enlerİ

Yazar: hastuner
MS EXCELİN ENLERİ


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 1746
Yayın Tar:07.01.2005
Yazar : ibrahimmutlu
Hit :4024

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın  göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

--------------------------------------------------------------------------------
Program herzaman üstte(always On top),ses dosyalarının sırayla çalınması,sağ tık menüsü özellikleri içeriyor.Arzu eden arkadaşlara robot ses düzeni ile hazırlanmış ses dosyalarını gönderebilirim...
'Module1 In kodları ----------------------------

Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Public alarm As Boolean
Public saatbasi As Boolean
Public alarmsaati As String
Public alarmdakikasi As String

'Ses dosyaları
'Programın bulunduğu dizinin altında "Sesler"
'adında bir dizin olmalı
'Sesler dizininin altındaki dosyalar :

'Dosya adı : İçeriği :
'---------- --------

'00.wav --- "SIFIR"
'10.wav --- "On"
'20.wav --- "YİRMİ"
'30.wav --- "OTUZ"
'40.wav --- "KIRK"
'50.wav --- "ELLİ"
'Alarm.wav - Alarm zil sesi
'Bosluk.wav - Çok kısa bir boşluk
'Saat.wav - "SAAT"
'saat01.wav - "BİR"
'saat02.wav - "İKİ"
'saat03.wav - "ÜÇ"
'saat04.wav - "DÖRT"
'saat05.wav - "BEŞ"
'saat06.wav - "ALTI"
'saat07.wav - "YEDİ"
'saat08.wav - "SEKİZ"
'saat09.wav - "DOKUZ"
'saat10.wav - "On"
'saat11.wav - "ONBİR"
'saat12.wav - "OnİKİ"

'-----------------------------------------------

'Form1 : Ana form

'Form1 In nesneleri:

'Label1 : Saatin yazılacağı etiket

'Label2 : am. pm. yazacak olan etiket

'MMControl1 : Ses dosyalarını çalmak içIn
'Microsoft multimedia control
'MCI32.OCX dosyası

'Timer1 :
'Enabled = True
'Interval = 500

'Timer2 :
'Enabled = False
'Interval = 10

'Timer3 :
'Enabled = False
'Interval = 1000

'Form1 In kodları ------------------------------

Dim yol(3) As String
Dim arttır As Byte
Dim yer As String
Dim alarmsesi As String
Dim bosluk As String
Dim alarmçaldı As Boolean
Dim alarm1 As Boolean
Dim alarmsusturuldu As Boolean
Dim saatisoyledi As Boolean
Dim kayıt As String

Private Sub Form_Load()
yer = App.Path + "sesler"
alarmsesi = yer + "Alarm.wav"
bosluk = yer + "Bosluk.wav"

SetWindowPos hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, &H1 Or &H2
If GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Devrede") = "1" Then alarm = "1" Else alarm = "0"
If GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Hsb") = "1" Then saatbasi = "1" Else saatbasi = "0"
alarmsaati = GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Saat")
alarmdakikasi = GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Dakika")
alarm1 = "1"
alarmsusturuldu = "0"
saatisoyledi = "0"
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End
End Sub

Private Sub Label1_DblClick()
saatioku
End Sub

Private Sub Label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
If Button = 2 Then
Call form2.PopupMenu(form2.Saat)
End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Dim fark As Integer

If Val(Left(Time, 2)) > 12 Then
fark = Val(Left(Time, 2)) - 12
Label2 = "pm."
If fark < 10 Then
Label1 = "0" + Right(Str(fark), 1) + Right(Time, 6)
Else
Label1 = Right(Str(fark), 2) + Right(Time, 6)
End If
Else
If Left(Time, 2) = "00" Then Label1 = "12" + Right(Time, 6) Else Label1 = Time
Label2 = "am."
End If
If alarm = "1" And alarm1 = "1" Then alarmkontrol
If saatbasi = "1" Then saatbasikontrol
End Sub

Private Sub Timer2_Timer()
If MMControl1.Mode = 526 Then Exit Sub
arttır = arttır + 1
If arttır = 4 Then Timer2.Enabled = "0": MMControl1.Command = "Close": Exit Sub
MMControl1.Command = "Close"
MMControl1.FileName = yol(arttır)
MMControl1.Command = "Open"
MMControl1.Command = "play"

End Sub

Public Sub saatioku()
If alarm1 = "0" And alarmsusturuldu = "0" Then
MMControl1.Command = "Stop"
MMControl1.Command = "Close"
alarmsusturuldu = "1"
Exit Sub
End If
If MMControl1.Mode = 526 Then Exit Sub

yol(0) = yer + "saat.wav"
yol(1) = yer + "saat" & Left(Label1, 2) & ".wav"
yol(2) = yer + Mid(Label1, 4, 1) & "0.wav"
If Mid(Label1, 4, 2) = "00" Then yol(2) = bosluk
yol(3) = yer + "saat0" & Mid(Label1, 5, 1) & ".wav"
arttır = 0
MMControl1.Command = "Close"
MMControl1.FileName = yol(0)
MMControl1.Command = "Open"
MMControl1.Command = "play"

Timer2.Enabled = "1"
End Sub

Public Sub alarmkontrol()
If Left(Label1, 2) = alarmsaati And Mid(Label1, 4, 2) = alarmdakikasi Then
If MMControl1.Mode = 526 Or alarm1 = "0" Then Exit Sub
MMControl1.Command = "Close"
MMControl1.FileName = alarmsesi
MMControl1.Command = "Open"
MMControl1.Command = "play"
alarm1 = "0"
saatbasi = "0"
kayıt = Left(Time, 5)
Timer3.Enabled = "1"
End If
End Sub

Private Sub Timer3_Timer()
If kayıt <> Left(Time, 5) Then
alarm1 = "1"
alarmsusturuldu = "0"
If GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Hsb") = "1" Then saatbasi = "1" Else saatbasi = "0"
Timer3.Enabled = "0"
End If
End Sub

Public Sub saatbasikontrol()
If Mid(Label1, 4, 2) = "00" And saatisoyledi = "0" Then
saatioku
saatisoyledi = "1"
End If
If Mid(Label1, 4, 2) <> "00" Then saatisoyledi = "0"
End Sub

'-----------------------------------------------

'Form2 : Sağ tık menüsü

'For2 nin nesneleri:

'Menü
'Caption = Saat
'Name = Saat
'Alt menü :
'1 : Caption = Ayarlar
' Name = ayarlar
'2 : Caption = Konuş
' Name = konus
'3 : Caption = Çıkış
' Name = cıkıs

'Form2 nin kodları -----------------------------

Private Sub ayarlar_Click()
Form3.Show
End Sub

Private Sub konus_Click()
Form1.saatioku
End Sub

Private Sub cıkıs_Click()
End
End Sub

'-----------------------------------------------

'Form3 : Alarm ayarlarının yapıldığı form

'Form3 ün nesneleri :

'Command1(0) : Tamam
'Command1(1) : İptal
'Command1(2) : Uygula

'Command2(0) : Alarm saatini 1 arttırmak içIn
'Caption = +1

'Command2(1) : Alarm saatini 1 eksiltmek içIn
'Caption = -1

'Command3(0) : Alarm dakikasını 10 arttırmak içIn
'Caption = +10

'Command3(1) : Alarm dakikasını 10 eksiltmek içIn
'Caption = -10

'Command3(2) : Alarm dakikasını 1 arttırmak içIn
'Caption = +1

'Command3(3) : Alarm dakikasını 1 eksiltmek içIn
'Caption = -1

'Label1(0) : Sadece Yazı
'Caption = Saat
'Label1(1) : Sadece Yazı
'Caption = Dakika

'Label2 : Alarm saatinin yazılacağı etiket
'Label3 : Alarm dakikasının yazılacağı etiket
'Option1 : am.
'Option2 : pm.
'Check1 : Alarm devrede
'Check2 : Her saat başı otomatik konuş

'Form3 ün kodları ------------------------------

Dim Saat As Integer
Dim dakika As Integer

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
If Index = 0 Then uygula: Unload Me
If Index = 1 Then Unload Me
If Index = 2 Then uygula
End Sub

Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
Select Case Index

Case 0
Saat = Saat + 1
If Saat > 12 Then Saat = 12

If Saat < 10 Then
Label2 = "0" + Right(Str(Saat), 1)
Else
Label2 = Right(Str(Saat), 2)
End If

Case 1
Saat = Saat - 1
If Saat < 1 Then Saat = 1

If Saat < 10 Then
Label2 = "0" + Right(Str(Saat), 1)
Else
Label2 = Right(Str(Saat), 2)
End If

End Select

End Sub

Private Sub Command3_Click(Index As Integer)
Select Case Index

Case 0
dakika = dakika + 10
If dakika > 59 Then dakika = 59

If dakika < 10 Then
Label3 = "0" + Right(Str(dakika), 1)
Else
Label3 = Right(Str(dakika), 2)
End If

Case 1
dakika = dakika - 10
If dakika < 0 Then dakika = 0

If dakika < 10 Then
Label3 = "0" + Right(Str(dakika), 1)
Else
Label3 = Right(Str(dakika), 2)
End If

Case 2
dakika = dakika + 1
If dakika > 59 Then dakika = 59

If dakika < 10 Then
Label3 = "0" + Right(Str(dakika), 1)
Else
Label3 = Right(Str(dakika), 2)
End If

Case 3
dakika = dakika - 1
If dakika < 0 Then dakika = 0

If dakika < 10 Then
Label3 = "0" + Right(Str(dakika), 1)
Else
Label3 = Right(Str(dakika), 2)
End If

End Select

End Sub

Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
If GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "am-pm") = "0" Then Option1.Value = "1": Option2.Value = "0" Else Option1.Value = "0": Option2.Value = "1"
If GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Devrede") = "1" Then Check1.Value = 1 Else Check1.Value = 0
If GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Hsb") = "1" Then Check2.Value = 1 Else Check2.Value = 0
Label2.Caption = GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Saat")
Label3.Caption = GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Dakika")
Saat = Val(GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Saat"))
dakika = Val(GetSetting("Konuşansaat", "Ayarlar", "Dakika"))

End Sub

Public Sub uygula()
If Option1.Value = "1" Then SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "am-pm", "0" Else SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "am-pm", "1"

If Check1.Value = 1 Then
SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "Devrede", "1"
alarm = "1"
alarmsaati = Label2.Caption
alarmdakikasi = Label3.Caption
Else
SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "Devrede", "0"
alarm = "0"
End If

If Check2.Value = 1 Then SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "Hsb", "1": saatbasi = "1" Else SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "Hsb", "0":: saatbasi = "0"

SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "Saat", Label2.Caption
SaveSetting "Konuşansaat", "Ayarlar", "Dakika", Label3.Caption

End Sub
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        slm arkadaşım, programını çalıldırdım ama şu eseleri kendi sesimle kaydettiğim için programın güzelliğine bir karga sesi karaşıyo, sözünü ettiğin robot sesleri gönderirsen sevinirim,
adresim;
kurty14@gmail.com

şimdiden saol


   kurty, 01.02.2006 16:57
   Cok beklenmedik anda görsemde istediğim bir konuydu mükemmel diye oy kullandım.Şu sesleri gönderirmisin.
deneme2626@hotmail.com

   efalli, 27.07.2006 17:33
   ellne sağlik kardeş.sen den bir ricam var ben bi program yazıyorum.okuldaki ders zillerine göre ayarlı.text1 bi zaman giricem o zamanda zil çalacak.zili ben ayarlarım sadece bana örneğin 7:50 de çal dicem çalıcak sir program lazım gönderirsen sevinirim.Adresim vatan17@hotmail.com

   vatan64, 02.05.2007 10:49
   program için tşk amaaaa:( sesleri çaldıramdım yardımmm edermisinizzzzzzzz...............!xaral_live@hotmail.com

   cadaloz2, 23.03.2009 19:13
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin