Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Dijital ve analog saat
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

adam asmaca oyunu

Yazar: ersin_ercan
adam asmaca oyunu


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 1742
Yayın Tar:07.01.2005
Yazar : ibrahimmutlu
Hit :3324

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın örnek kod göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

--------------------------------------------------------------------------------
Line ile basit bir analog saat yapımı
Private Sub Form_Load()
Line1.X1 = 1800
Line1.X2 = 1800
Line2.X1 = 1800
Line2.X2 = 1800
Line3.X1 = 1800
Line3.X2 = 1800
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
D = Second(Time)
Line1.X2 = Line1.X1 + 1000 * Cos((D - 15) * (3.14159265358979 / 30))
Line1.Y2 = Line1.Y1 + 1000 * Sin((D - 15) * (3.14159265358979 / 30))
c = Minute(Time)
Line2.X2 = Line2.X1 + 700 * Cos((c - 15) * (3.14159265358979 / 30))
Line2.Y2 = Line2.Y1 + 700 * Sin((c - 15) * (3.14159265358979 / 30))
e = Hour(Time)
Line3.X2 = Line3.X1 + 500 * Cos((e - 15) * (3.14159265358979 / 6))
Line3.Y2 = Line3.Y1 + 500 * Sin((e - 15) * (3.14159265358979 / 6))
Label1.Caption = Time
End Sub
Yorumlar, eklemeler ve düşünceler
        proğramın nasıl çalıştığı belli değil

   06enes, 30.04.2005 22:22
   güzelll


   Bilinmeyen, 30.03.2006 16:04
   1- Not defterini aç içine KODu yaz ismini " Form1.frm " olarak kaydet.

VERSION 5.00
Begin VB.Form Form1
BackColor = &H00000000&
Caption = "DİJİTAL ve ANALOG SAAT"
ClientHeight = 3585
ClientLeft = 60
ClientTop = 450
ClientWidth = 4125
LinkTopic = "Form1"
ScaleHeight = 3585
ScaleWidth = 4125
StartUpPosition = 2 'CenterScreen
Begin VB.OptionButton Option1
BackColor = &H00FF0000&
ForeColor = &H00FF0000&
Height = 195
Left = 1710
TabIndex = 1
Top = 1575
Width = 195
End
Begin VB.Timer Timer1
Interval = 1000
Left = 1665
Top = 855
End
Begin VB.Label Label1
Alignment = 2 'Center
BackColor = &H00000000&
Caption = "SET BİLGİSAYAR"
BeginProperty Font
Name = "MS Sans Serif"
Size = 12
Charset = 162
Weight = 700
Underline = 0 'False
Italic = 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor = &H00FFFFFF&
Height = 510
Left = 810
TabIndex = 0
Top = 225
Width = 2670
End
Begin VB.Line Line3
BorderColor = &H000000FF&
BorderWidth = 5
X1 = 1215
X2 = 1845
Y1 = 1665
Y2 = 1665
End
Begin VB.Line Line2
BorderColor = &H0000FF00&
BorderWidth = 5
X1 = 1215
X2 = 2205
Y1 = 1665
Y2 = 1665
End
Begin VB.Line Line1
BorderColor = &H0000FFFF&
BorderWidth = 5
X1 = 1215
X2 = 2565
Y1 = 1665
Y2 = 1665
End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Form_Load()
Line1.X1 = 1800
Line1.X2 = 1800
Line2.X1 = 1800
Line2.X2 = 1800
Line3.X1 = 1800
Line3.X2 = 1800
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
D = Second(Time)
Line1.X2 = Line1.X1 + 1000 * Cos((D - 15) * (3.14159265358979 / 30))
Line1.Y2 = Line1.Y1 + 1000 * Sin((D - 15) * (3.14159265358979 / 30))
c = Minute(Time)
Line2.X2 = Line2.X1 + 700 * Cos((c - 15) * (3.14159265358979 / 30))
Line2.Y2 = Line2.Y1 + 700 * Sin((c - 15) * (3.14159265358979 / 30))
e = Hour(Time)
Line3.X2 = Line3.X1 + 500 * Cos((e - 15) * (3.14159265358979 / 6))
Line3.Y2 = Line3.Y1 + 500 * Sin((e - 15) * (3.14159265358979 / 6))
Label1.Caption = Time
End Sub


2- Yine not defterini aç KODu yaz " Project1.vbp " olarak kaydet.

Type=Exe
Form=Form1.frm
Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#..\..\..\..\..\WINDOWS\system32\stdole2.tlb#OLE Automation
Startup="Form1"
Command32=""
Name="Project1"
HelpContextID="0"
CompatibleMode="0"
MajorVer=1
MinorVer=0
RevisionVer=0
AutoIncrementVer=0
ServerSupportFiles=0
VersionCompanyName="PC"
CompilationType=0
OptimizationType=0
FavorPentiumPro(tm)=0
CodeViewDebugInfo=0
NoAliasing=0
BoundsCheck=0
OverflowCheck=0
FlPointCheck=0
FDIVCheck=0
UnroundedFP=0
StartMode=0
Unattended=0
Retained=0
ThreadPerObject=0
MaxNumberOfThreads=1

[MS Transaction Server]
AutoRefresh=1

   ekol45, 27.11.2008 18:33
© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin