Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Scrollbar Nesnesinin Oluşturulması ve Sabit Bir Değer Atanması
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

SQL Veritabanı ile BACKUP

Yazar: anonyous
Sql genel olarak Visual basic ile baglantılı oldugundan böle bir makale yazmayı uygun gördüm. Vb editörlerinde sql kullananla r icin umarım yararlı olur. Saygılarımla


Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 1624
Yayın Tar:26.12.2004
Yazar : Mukan_Tr
Hit :3374

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın örnek kod göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Const WS_VSCROLL = &H200000
Const WS_HSCROLL = &H100000
Const GWL_STYLE = (-16)

Const WSB_PROP_CYVSCROLL = &H1
Const WSB_PROP_CXHSCROLL = &H2
Const WSB_PROP_CYHSCROLL = &H4
Const WSB_PROP_CXVSCROLL = &H8
Const WSB_PROP_CXHTHUMB = &H10
Const WSB_PROP_CYVTHUMB = &H20
Const WSB_PROP_VBKGCOLOR = &H40
Const WSB_PROP_HBKGCOLOR = &H80
Const WSB_PROP_VSTYLE = &H100
Const WSB_PROP_HSTYLE = &H200
Const WSB_PROP_WINSTYLE = &H400
Const WSB_PROP_PALETTE = &H800
Const WSB_PROP_MASK = &HFFF
Const FSB_FLAT_MODE = 2
Const FSB_ENCARTA_MODE = 1
Const FSB_REGULAR_MODE = 0

Const SB_HORZ = 0
Const SB_VERT = 1
Const SB_BOTH = 3

Const ESB_ENABLE_BOTH = &H0
Const ESB_DISABLE_BOTH = &H3
Const ESB_DISABLE_LEFT = &H1
Const ESB_DISABLE_RIGHT = &H2
Const ESB_DISABLE_UP = &H1
Const ESB_DISABLE_DOWN = &H2
Const ESB_DISABLE_LTUP = ESB_DISABLE_LEFT
Const ESB_DISABLE_RTDN = ESB_DISABLE_RIGHT

Const SIF_RANGE = &H1
Const SIF_PAGE = &H2
Const SIF_POS = &H4
Const SIF_ALL = (SIF_RANGE Or SIF_PAGE Or SIF_POS)

Private Type SCROLLINFO
cbSize As Long
fMask As Long
nMin As Long
nMax As Long
nPage As Long
nPos As Long
nTrackPos As Long
End Type
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function InitializeFlatSB Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function UninitializeFlatSB Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function FlatSB_SetScrollProp Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal index As Long, ByVal newValue As Long, ByVal fRedraw As Boolean) As Boolean
Private Declare Function FlatSB_EnableScrollBar Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal wSBflags As Long, ByVal wArrows As Long) As Long
Private Declare Function FlatSB_GetScrollInfo Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal fnBar As Long, lpsi As SCROLLINFO) As Boolean
Private Declare Function FlatSB_GetScrollProp Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal index As Long, pValue As Long) As Boolean
Private Declare Function FlatSB_GetScrollRange Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal code As Long, lpMinPos As Long, lpMaxPos As Long) As Boolean
Private Declare Function FlatSB_SetScrollInfo Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal fnBar As Long, lpsi As SCROLLINFO, ByVal fRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function FlatSB_SetScrollPos Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal code As Long, ByVal nPos As Long, ByVal fRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function FlatSB_SetScrollRange Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal code As Long, ByVal nMinPos As Long, ByVal nMaxPos As Long, ByVal fRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function FlatSB_ShowScrollBar Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal code As Long, ByVal fShow As Boolean) As Boolean
Private Declare Function FlatSB_GetScrollPos Lib "comctl32" (ByVal hWnd As Long, ByVal code As Long) As Long
Private Sub Form_Activate()
Dim SI As SCROLLINFO

InitializeFlatSB Me.hWnd

FlatSB_SetScrollProp Me.hWnd, WSB_PROP_VSTYLE, FSB_ENCARTA_MODE, False

FlatSB_EnableScrollBar Me.hWnd, SB_VERT, ESB_DISABLE_UP

FlatSB_SetScrollRange Me.hWnd, SB_VERT, 20, 80, False

FlatSB_SetScrollPos Me.hWnd, SB_VERT, 60, False

FlatSB_ShowScrollBar Me.hWnd, SB_HORZ, False

'bu kısmı True yaparak yatay scrollbar elde edebilirsiniz...

SI.cbSize = Len(SI)
SI.fMask = SIF_ALL
FlatSB_GetScrollInfo Me.hWnd, SB_VERT, SI
SI.nPos = SI.nPos - 10

FlatSB_SetScrollInfo Me.hWnd, SB_VERT, SI, True

Dim RetMin As Long, RetMax As Long
FlatSB_GetScrollRange Me.hWnd, SB_VERT, RetMin, RetMax
Me.AutoRedraw = True
Me.Print "Scroll Position:" + Str$(Int(100 * (FlatSB_GetScrollPos(Me.hWnd, SB_VERT) / RetMax))) + "%"
FlatSB_GetScrollProp Me.hWnd, WSB_PROP_VSTYLE, RetMin
Me.Print "Vertical Scrollbar Mode:" + Str$(RetMin)
End Sub
Private Sub Form_Load()

Dim Ret As Long

Ret = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_STYLE)
Ret = Ret Or WS_VSCROLL Or WS_HSCROLL
SetWindowLong Me.hWnd, GWL_STYLE, Ret
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

UninitializeFlatSB Me.hWnd
End Sub


'Bu örnekte;
'Scrollbar nesnesi tamamen kod ile oluşuyor
'scrollbar nesnesi açılışta bir değer alıyor ve o değer sabit kalıyor
'umarım işinize yarar...
Bu sayfa için henüz yorum eklenmemiş.

© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin