Favorilerine Ekle | Giriş Sayfan Yap | Tavsiye Et

 

Kurs Tanıtım Sayfası | Süper Üye Kimdir? | Menü Tasarımı Konulu Örnek Ders
Kod İndir| Hazır Kodlar | Makaleler| İpuçları | VB .NET Kursu | Dersler | Forum | Alt Bölümler | Servisler
    Merhaba Misafir
    anasayfa » visual basic hazır kodlar » Ocx Kullanmadan CommonDialog Kullanımı
Üye Girişi
Kullanıcı Adı:  
Şifre : 
Kaydet ?
Siteden tam olarak faydalanabilmek için üye olmalısınız.
Unuttuğunuz şifrenizi öğrenebilmek için kayıt sırasında verdiğiniz Hatırlatma Cevabı'nı bilmeniz gereklidir.
Şifre hatırlatma işlevini sadece 3 defa kullanma hakkınız vardır.
Kullanıcı adını ve şifresini unutan üyelere email ile yardım verilmez.

Aktivasyon Gelmedi mi?Aktivasyon mesajınız email adresinize gelmedi mi?
Buraya tıklayarak bir kez daha aktivasyon mesajı gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Lütfen email hesabınızın BULK ve SPAM klasörlerini de kontrol ediniz.
Rastgele Makale

Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu?

Yazar: Webmaster

Webmasterlar
Sitenize Ekleyin!
Sitenizde "Son Eklenen 10 Visual Basic Yazısı"'nı göstermek ve içeriğini zenginleştirmek için buraya tıklayınız.

Vbasicmaster.com'a link verin!
Aşağıdaki minik banneri sitenize eklemek için tıklayın!

Üye Sayısı:
Ziyaretçiler nerede?
Yayın № : 12305
Yayın Tar:13.12.2013
Yazar : onurbas
Hit :4745

Bu Yazarın Yazıları Sadece bu yazarın örnek kod göster
Bu Yazıyı Tavsiye Et

Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
"GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OpenFilename) As Long

Private Type OpenFilename
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
iFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type

Private Enum OFNFlagsEnum
OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
OFN_CREATEPROMPT = &H2000
OFN_ENABLEHOOK = &H20
OFN_ENABLETEMPLATE = &H40
OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
OFN_EXPLORER = &H80000
OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
OFN_HIDEREADONLY = &H4
OFN_LONGNAMES = &H200000
OFN_NOCHANGEDIR = &H8
OFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
OFN_NOLONGNAMES = &H40000
OFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
OFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
OFN_NOVALIDATE = &H100
OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
OFN_PATHMUSTEXIST = &H800
OFN_READONLY = &H1
OFN_SHAREAWARE = &H4000
OFN_SHAREFALLTHROUGH = 2
OFN_SHARENOWARN = 1
OFN_SHAREWARN = 0
OFN_SHOWHELP = &H10
End Enum

Function ShowSaveFileDialog(ByVal sFilter As String, Optional ByVal sDefExt As _
String, Optional ByVal sInitDir As String, Optional ByVal lFlags As Long, _
Optional ByVal hParent As Long) As String
Dim OFN As OpenFilename
On Error Resume Next

' Set the values For the OpenFileName struct
With OFN
.lStructSize = Len(OFN)
.hwndOwner = hParent
.lpstrFilter = Replace(sFilter, "|", vbNullChar) & vbNullChar
.lpstrFile = Space$(255) & vbNullChar & vbNullChar
.nMaxFile = Len(.lpstrFile)
.flags = lFlags
.lpstrInitialDir = sInitDir
.lpstrDefExt = sDefExt
End With

' Show the dialog
If GetSaveFileName(OFN) Then
' extract the selected file (including the path)
ShowSaveFileDialog = Left$(OFN.lpstrFile, InStr(OFN.lpstrFile, _
vbNullChar) - 1)
End If
End Function

Private Sub Command1_Click()
Dim dosyaYolu As String

dosyaYolu = ShowSaveFileDialog("exe|*.exe", FileName)
MsgBox (dosyaYolu)

End Sub
Bu sayfa için henüz yorum eklenmemiş.

© Hakan Ersöz 2000-2013| Üyelik Sözleşmesi | | Ödeme Bildirimi
Sitemizden yenilikleri hemen öğrenin, pop upları engelleyin, chat yapın... ToolBarımızı indirin:
Vasicmaster Toolbar'ı indirin